Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7237 – TPG Capital/The Warranty Group) Besedilo velja za EGP