Sklep Sodišča prve stopnje (sodnik za začasne odredbe) z dne 15. novembra 2007.