Pisno vprašanje E-0323/05 vlagata Marco Rizzo (GUE/NGL) in Umberto Guidoni (GUE/NGL) za Svet. Jedrsko orožje ZDA v Italiji