Mnenje Odbora regij – Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju