Pisno vprašanje E-3096/08 vlaga Ashley Mote (NI) za Komisijo. Veljavnost Listine o temeljnih pravicah v Združenem kraljestvu ‑ 2. del