Pisno vprašanje E-2005/07 vlagata Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) in Claude Turmes (Verts/ALE) za Komisijo. Radioaktivni detektorji dima