Gedelegeerd Besluit (EU) 2019/971 van de Commissie van 26 februari 2019 betreffende de vaststelling van de vereisten van de beveiligdeaccountdienst, overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) 2018/1240 van het Europees Parlement en de Raad, waarmee aanvragers vereiste aanvullende informatie of documentatie kunnen verstrekken (Voor de EER relevante tekst.)