Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/971 af 26. februar 2019 om fastsættelse af kravene til den sikre kontotjeneste, jf. artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240, som sætter ansøgere i stand til at indgive de krævede yderligere oplysninger eller den krævede yderligere dokumentation (EØS-relevant tekst.)