Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu Parlamentu, Evropskemu Ekonomsko-Socialnemu Odboru in Odboru Regij - Na poti h globalnem partnerstvu v informacijski družbi - Spremljanje izvajanja tuniške faze Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS)