Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1072 2020 m. liepos 16 d. dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos pajėgų vado skyrimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)