Zadeva C-287/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 3. julija 2006 — Deutsche Post AG proti Zvezni republiki Nemčiji, Intervenient: Firma Marketing Service Magdeburg GmbH