Pisno vprašanje P-2197/05 vlaga Ashley Mote (NI) za Komisijo. Denarna kazen za sladkor v Estoniji