Pisno vprašanje E-8455/10 Rareş-Lucian Niculescu (PPE) za Komisijo. Evropski program za spodbujanje dajanja zemlje v najem