Pisno vprašanje E-2605/07 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Vzpostavljanje polj z vetrnimi elektrarnami v Evropski uniji