Byla C-213/20: 2020 m. gegužės 12 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G.W., E.S. /„A.“ Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.