Kohtuasi T-262/07: Üldkohtu 29. märtsi 2012 . aasta otsus — Leedu versus komisjon (Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Uute liikmesriikide ühinemise tõttu võetavad meetmed — 2003. aasta ühinemisakt — Muude põllumajandustoodete kui suhkru ülemääraste varude kindlaksmääramine ning nende kõrvaldamise finantstagajärjed — Ühe esmase õiguse sätte eesmärk — Otsus 2007/361/EÜ)