Pisno vprašanje E-0596/07 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Finančna podpora EU za raziskave raka in vprašanja v zvezi z rakom