Povzetek Odločbe Komisije z dne 12. novembra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/39.125 – Car glass)