Uredba Komisije (ES) št. 138/2008 z dne 15. februarja 2008 o zaključitvi delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo pri uvozu vezanega lesa okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske