Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4775 – MAN/Hörmann/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP