Pisno vprašanje E-0984/07 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Železniški sistemi na magnetno levitacijo v Evropi