Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8026 – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV) (Text av betydelse för EES)