Zadeva T-150/04: Tožba Mühlens GmbH Co. KG proti Uradu za harmonizacijo notranjega trga, vložena dne 23.aprila 2004