Oehlmann Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 14. maja 1970. # Firma H. Oehlmann & Co. proti Hauptzollamt Münster. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesfinanzhof - Nemčija. # Zadeva 73-69. TITJUR