Euroopan unionin virallinen lehti, L 313, 30. marraskuuta 2010