Pisno vprašanje E-5647/07 vlaga Antonio Tajani (PPE-DE) za Komisijo. Prenos lastništva gledališč na občino Rim: spoštovanje pravil o konkurenci