Pisno vprašanje E-4646/08 vlaga Erik Meijer (GUE/NGL) za Komisijo. Nastajanje otokov odpadkov iz nerazgradljive plastike v oceanih, njihove posledice za morsko favno in floro ter preventivni ukrepi proti porastu tega pojava