Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije#SEDMI DEL - SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE#Člen 354(prejšnji člen 309 PES)