Sklep Komisije z dne 14. januarja 2021 o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb prilog 14-A in 14-B k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko 2021/C 81 I/01