Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 149, 15 ta' Ġunju 2010