Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 149, 2010. gada 15. jūnijs