Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 149, 2010. június 15