Euroopan unionin virallinen lehti, L 149, 15. kesäkuuta 2010