2007/674/ES: Odločba Komisije z dne 4. aprila 2007 o državni pomoči N 575/04 Francije za Ernault in ukrepu C 32/05 (ex N 250/05) po postopku iz člena 88(2) Pogodbe ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1405) (Besedilo velja za EGP)