Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/2059]