Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 153, 14 ta' Ġunju 2012