Euroopan unionin virallinen lehti, L 153, 14. kesäkuuta 2012