Pisno vprašanje E-0856/08 vlaga Sajjad Karim (PPE-DE) za Komisijo. Cilji v zvezi z biogorivi