Pisno vprašanje E-4182/06 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Uši: večja jasnost