Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 193, 21 ta' Awwissu 2007