Zadeva C-432/04: Tožba Komisije Evropskih skupnosti proti Edith Cresson, vložena dne 7. oktobra 2004