Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4974 – Gores Group/Sagem Communications) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP