mnenje Komisije v skladu s točko (c) tretjega pododstavka člena 251 (2) Pogodbe ES o spremembah Evropskega parlamenta, predlaganih k skupnemu stališču Sveta v zvezi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzorovanju denarnih sredstev, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo o spremembah predloga Komisije v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES