SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Aktualne informacje na temat realizacji pozostałych kryteriów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przez Kosowo* określonych w czwartym sprawozdaniu w sprawie postępów Kosowa z dnia 4 maja 2016 r.