VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Stand van zaken van de tenuitvoerlegging van de resterende voorwaarden van het stappenplan voor visumliberalisering door Kosovo*, zoals uiteengezet in het vierde voortgangsverslag van 4 mei 2016