ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Aktuální informace o uplatňování zbývajících měřítek plánu uvolnění vízového režimu ze strany Kosova*, stanovených ve čtvrté zprávě o pokroku ze dne 4. května 2016