ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Актуална информация относно изпълнението от Косово* на оставащите целеви показатели от пътната карта за либерализиране на визовия режим, описани в четвъртия доклад за напредъка от 4 май 2016 г.