Pisno vprašanje E-5431/06 vlaga Michael Cramer (Verts/ALE) za Komisijo. Železniški gradbeni projekt Wendlingen-Ulm/Stuttgart 21 (projekt TEN-T št. 17), ustreznost za tovorni promet