Direktiva Komisije 2006/131/ES z dne 11. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve metamidofosa kot aktivne snovi (Besedilo velja za EGP)