Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4601 – KarstadtQuelle/MyTravel) Besedilo velja za EGP.